fbpx

Személyes adatok védelme

Érintett személynek átadva az érintett személy személyes adatainak megszerzésekor – honlap látogatói

Az EÚ Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletének 13. cikkelye alapján (továbbiakban „GDPR“) a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018 sz. törvény 19§ és némely érvényes törvény kiegészítésével (továbbiakban „Információk“) a köv. szerződő felek között:

Működtető azonossága és elérhetősége :

LEMON trade, k.ft. székhelye Družstevná 849, 027 43 Nižná, bejegyezve a Žilinai kereskedelmi cégjegyzékbe, szakasz: Sro, betétszám:  67304/L –Zbl.

Működtető képviselőjének azonossága és elérhetősége:

nincs alkalmazva;

Felelős személy elérhetősége:

nincs alkalmazva;

Érintett személyes adatok kategóriája:

sütik,  ha a sütik esetében tudjuk azonosítani a honlapunk érintett látogatóját, a személyes adatok feldolgozásáról van szó, főleg:

 • alap sütik – az alapfunkciók használatát teszik lehetővé, pl. regisztrált felhasználó bejelentkezése vagy a nyomtatványok előre történő kitöltése;
 • konverz sütik – az egyes látogatott csatornák teljesítményétnek elemzését teszik lehetővé;

Személyes adatok feldolgozásának célja:

a feldolgozás a működtető jogosult érdekeinek feldolgozásához elengedhetetlen, mégpedig:

 • a honlap lehető legjobb specifikus beállítását felkínálni; a látogatottságot statisztikailag megállapítani;

Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja:

GDPR 6. cikkelyének 1. bek. f) betűje– az 1.5.1. pont értelmében a feldolgozás a működtető jogosult céljaihoz szükséges;

Személyes adatok címzettjei vagy címzettek kategóriái:

A működtető az ön személyes adatait senkinek nem adja át.

Információ arról, hogy a működtető a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek akarja átadni:

nincs alkalmazva;

Információ a Megfelelési komisszió létezéséről/nem létezéséről:

nincs alkalmazva;

Arányos vagy aránytalan garanciára való utalás  (a mód megadását beleértve, melynek alapján azok másolatát lehet elérni vagy ahol elérhetők/nyilvánosak):

nincs alkalmazva;

Személyes adatok tárolási ideje (meghatározási kritériumok):

A működtető a személyes adatokat a feldolgozás idejéig jogosult tárolni;

Érintett személy jogainak azonosítása:

 • érintett személy személyes adataihoz való hozzáférés joga;
 • érintett személy személyes adatainak javítási joga;
 • érintett személy személyes adatainak törlési joga;
 • érintett személy személyes adatai feldolgozásának korlátozása;
 • érintett személy személyes adatai feldolgozása elleni kifogás joga, főleg az 1.5.1. pont értelmében. Ilyen esetben személyes adatait nem fogjuk az adott célra tovább feldolgozni, hacsak erre nem lesz jogos ok arra, hogy az ilyen feldolgozást folytassuk;
 • érintett személy személyes adatainak átviteli joga;
 • panaszt tenni a Szlovák Köztársaság személyes adatok védelmének intézményénél;

Érintett személy személyes adatai feldolgozásával történő beleegyezés visszavonási joga

nincs alkalmazva;

Információ arról, hogy a személyes adatok nyújtása törvényes vagy szerződési követelmény vagy olyan követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges (azokat az információkat beleértve, hogy az érintett személy köteles megadni személyes adatait és a visszautasítás esetleges következményei):

személyes adatok feldolgozása az 1.5.1. pont céljaira az érintett személy nem köteles azok megadására és joga van a feldolgozást kifogásolni (ha az 1.5.1. pont értelmében él a kifogás jogával, ilyen esetben személyes adatait nem fogjuk tovább feldolgozni, hacsak erre nem lesz okvetlen okunk ahhoz, hogy a feldolgozást folytassuk);

Milyen forrásból szerezzük a személyes adatokat?

A legtöbb személyes adatot közvetlenül öntől szerezzük úgy, hogy ezzel önkéntesen egyetért;

Automatizált döntés létezéséről szóló információ, a profilációt beleértve (a felhasznált folyamatot beleértve, valamint az érintett személyt illetően az ilyen feldolgozás feltételezett következményeiről):

nincs alkalmazva;

A megszerzett személyes adatok esetében az érintett személynek átadva – álláskeresők

Az EÚ Parlament és Tanács 2016/679. sz. rendeletének 13. cikkelye alapján (továbbiakban „GDPR“) és a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018 sz. törvény 19§ és némely érvényes törvény kiegészítésével (továbbiakban „Információk“) a szerződő felek között:

Működtető azonossága és elérhetőségi adatai:

LEMON trade, k.f.t. székhelye Družstevná 849, 027 43 Nižná, bejegyezve a Žilinai kereskedelmi cégjegyzékben, szakasz: Sro, betétszám:  67304/L –Zbl.

TMűködtető képviselőjének azonossága és elérhetősége:

nincs alkalmazva;

Felelős személy elérhetősége:

nincs alkalmazva;

Érintett személyes adatok kategóriái:

 • azonosító adatok, melyek alatt főleg a teljes név, titulus, születés ideje, állandó lakhely, állampolgárság értendő,
 • kapcsolattartó adatok, melyek alatt a lakcím, telefonszám és email cím értendő;
 • munkavégzéssel kapcsolatos adatok, végzettségével kapcsolatos információk (főleg az elért végzettség és szakmai minősités) az elvégzett képzésekről, információk a
  munkavégzésre való alkalmasságról;
 • az egészségi állapotról szóló információk az alkalmazó törvényes kötelezettségének teljesitéséhez szükségesek (belépő egészségügyi ellenőrzés, pszichológiai kivizsgálás), információ a mozgáskorlátozásról),
 • életrajzban, álláskereső kérvényben és motivációs levélben megadott információk a kiválasztási folyamat során vagy önkéntesen azon kívül;

A személyes adatok feldolgozásának céljai:

 • A feldolgozás ahhoz szükséges, hogy az érintett személy kérvénye alapján a munkaszerződés megkötése előtt intézkedéseket tegyenek (előszerződési viszonyok), (a munkaviszonyon kívüli munkavégzésről szóló megállapodást beleértve) (továbbiakban „szerződés “), amelyet a működtető, mint alkalmazó és az érintett személy, mint a működtető munkavállalója között jön létre;
 • a feldolgozás a működtető, mint alkalmazó törvényes kötelezettségeinek teljesitéséhez szükséges (pl. HR és bérek, munka és egészségvédelem, egészségügyi szolgálat), ami a működtetőnek főleg (de nemcsak) a köv. jogi előírásokból adódik:
  • munkatörvénykönyv Tt. 311/2001. sz. törvénye;
  • archívumok és irattárakról szóló Tt. 395/2002 sz. törvény;
  • munka és egészségvédelméről szóló Tt. 124/2006 sz. törvény;
 • a feldolgozás a működtető jogosult érdekeinek köv. célra való feldolgozásához szükséges:
  • törvényes igények védelme (másképpen mondva a bírósági, bíróságon kívüli vagy egyéb eljáráskor saját törvényes igényei megvédése), ahol jogos érdekünk a károk keletkezésének megakadályozása;
  • biztonság és vagyonvédelem, ahol jogos érdekünk a természetes és IT védelem biztosítása, valamint a mi vagyon védelmünk is. E célból a munkahelyen némely területet és elektronikus berendezést, IT rendszert és infrastruktúrát megfigyelhetünk;
 • az ön beleegyezése alapján történő feldolgozás mégpedig:
  • pályázók nyilvántartása a kiválasztási folyamaton kívül;

személyes adatok feldolgozásának jogi alapja:

 • GDPR 6. cikkely 1. bek. a) betűje – feldolgozás a személyes adatok feldolgozásával való beleegyezés alapján;
 • GDPR 6. cikkely 1. bek. b) betűje –a feldolgozás az 1.5.1 pont értelmében a működtető és érintett személy között megkötött szerződés teljesitéséhez szükséges;
 • GDPR 6. cikkely 1.bek. c) betűje –a feldolgozás a törvényes kötelezettségek teljesitésére szükséges, amely a működtetőnek az illetékes jogi előírásokból adódik;
 • GDPR 6. bek. 1. bek. f) betűje – az 1.5.3. pont alapján a feldolgozás a működtető jogos érdekeinek feldolgozásához szükséges;

Személyes adatok címzettjei vagy címzettek kategóriái:

A működtető személyes adatait főleg a köv. címzetteknek /címzett kategóriáknak adhatja át:

 • Hr és bérfeldolgozó agenda, irattárak, működtető iratai tárolásának feldolgozása és tárolása;
 • kamerarendszer működtetője;
 • jogi szolgáltatások nyújtója;
 • IT rendszerek és műszaki infrastruktúra nyújtói abban az esetben, ha a belső rendszereket a személyes adatok igazgatásához használják;

Információ arról, hogy a működtető a személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetnek akarja átadni:

nincs alkalmazva;

Információ a Megfelelési komisszió létezéséről/nem létezéséről:

nincs alkalmazva;

Utalás az arányos vagy megfelelő garanciára (a mód megadását beleértve, melynek alapján elérhető azok másolata vagy ahol elérhetők/nyilvánosak):

nincs alkalmazva;

Személyes adatok tárolási ideje (kritériumok annak meghatározására):

A működtető a személyes adatokat a köv. időszakig jogosult tárolni:

 • az érintett személlyel az előszerződéses viszonyig;
 • az érintett személlyel az előszerződő viszonyból adódó jogok kivitelezéséig;
 • az elévülési vagy prekluziv időszak lejárta után az érintett személy előszerződési viszonyból adódó igényei;
 • a szükséges terjedelemben bírósági, igazgatási vagy más eljárás idejéig és az elévülési vagy prekluziv időszak lejárta utáni fennmaradó időig;
 • az 1.5.2. pontok céljaira az illetékes jogi előírásokból adódó ideig;
 • az 1.5.3. pont szerinti célokra, amig rendelkezünk a személyes adatok feldolgozásával való beleegyezéssel;

Érintett személy jogainak azonosítása:

 • az érintett személy személyes adataihoz való hozzáférés joga;
 • az érintett személy személyes adatai javításának joga;
 • érintett személy személyes adatai törlésének joga;
 • érintett személy személyes adatai feldolgozásának korlátozási joga;
 • érintett személy személyes adatai feldolgozása elleni jog, főleg az 1.5.1. pont szerint; ilyen esetben személyes adatait nem fogjuk tovább feldolgozni, hacsak nem lesz jogosult indokunk arra, hogy az ilyen feldolgozást folytassuk;
 • érintett személy adat átvitelének jogosultsága;
 • panaszjog beadása a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő hivatalához;

Az érintett személy személyes adatai feldolgozásával való egyetértés bármikori visszavonása

A működtető az érintett személyt beleegyezésekor értesítette, hogy ezt a beleegyezést jogában áll bármikor visszavonni, mégpedig az info@lemontrade.sk címre történő email küldésével vagy írásban a vállalat székhelyére küldött levélben, ahol feltünteti, hogy az engedélyezés visszavonása mely személyes adatait érinti;

Információ arról, hogy a személyes adatok megadása törvényes vagy szerződéses követelmény vagy olyan követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges (olyan információt beleértve, hogy az érintett személy köteles megadni személyes adatait és az elutasítás esetleges következményei):

 • A működtető részéről a személyes adatok feldolgozása az 1.5.1 pont céljaira elengedhetetlen a szerződés teljesitéséhez (ha az érintett személy nem adta meg az adatokat, a működtető nem tudta a munkaszerződést megkötni);
 • Az érintett személy személyes adatai feldolgozása az 1.5.2 pont céljaira a működtető törvényes kötelezettségének teljesitéséhez szükséges, amely az általánosan kötelező jogi előírásokból adódik;
 • A személyes adatok feldolgozása az 1.5.3 pont céljaira az érintett személy nem köteles személyes adatait megadni és jogában áll azok feldolgozását kifogásolni (ha él a feldolgozás kifogásolásának jogával, adatait az 1.5.3 pont értelmében nem fogjuk tovább feldolgozni. Kivétel ez alól, ha erre nem lesz elengedhetetlen okunk, hogy az ilyen feldolgozást folytassuk);
 • A személyes adatok feldolgozása az 1.5.4. pont céljai esetén az érintett személy nem köteles az adatokat megadni és az 1.5.4. pont értelmében jogában áll ezt a beleegyezését visszavonni (ha él a visszavonás jogával, személyes adatait nem fogjuk feldolgozni)

Milyen forrásból szerezzük a személyes adatokat?

A legtöbb személyes adatot közvetlenül öntől szerezzük úgy, hogy megadja életrajzát, álláskérelmét és motivációs levelét és kitölti az illetékes nyomtatványt. Önről szóló információkat harmadik személyektől, referencia formájában is szerezhetünk.

Információ az automatizált döntés létezéséről, profilációt beleértve (felhasznált folyamat információját beleértve, valamint a feltételezett következmények jelentése az érintett személy feldolgozásánál):

nincs alkalmazva;